K9 UNITSS APS

AUTORISERET VAGTSELSKAB  –  SPECIAL TRÆNEDE OG CERTIFICEREDE HUNDE

VIP HUND

En VIP hund er en ekstra beskyttelse sammen med en livvagt. Hunden har nogle helt særlige analytiske evner og sanser, der opfanger lugten af frygt, som en gerningsmand oftest udskiller inden et overfald. Hunden opfanger disse tegn det hurtigere end en vagt ville gøre.


Hunden bærer mundkurv og er i kort snor. Hundeføreren vil være indenfor 1 meter af klienten. Skulle der være en gerningsmand som vil prøve at komme tæt på klienten, kan hunden bruges til at ”støde” gerningsmanden væk med mundkurven og holde denne skak indtil livvagterne overtager. Stiger truslen mod klienten kan mundkurven tages af, på den måde eskalerer hunden et trin på magt barometeret og de fleste personer opgiver deres forehavende.
Standser gerningsmanden stadigvæk ikke sit forehavende kan hunden bruges til at bide for at beskytte klienten.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Fordele ved en VIP HUND

  • Hunden analyserer mange gange hurtigere end vi mennesker gør
  • Hundens tilstedeværelse skaber som oftest ro og afstand
  • Hunden vil før den kan bruges til VIP hund have gennemgået en lang og krævende uddannelse, dette sikrer at den er stabil og klar i hovedet, så der ikke sker uheld
  • Hunden vil have fokus på at beskytte sin klient og vil ikke blive distraheret af de omgivelser den befinder sig i

ALLE VORES HUNDE ER CERTIFICEREDE

da_DK